Gyülekezeti alkalmaink

Vasárnapi istentisztelet

2014. március 31. | Kategória: Gyülekezeti alkalmaink

Vasárnapi istentisztelet

Templomba azért járunk, hogy az a hely, ahova járunk, templom legyen. A klasszikus egyházmodell az, amit a Bibliában találunk, s amiről többek között ezt is olvassuk: „..Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak.“ ApCsel 2,44a Ilyenképp a templomba járás az együtt-lét megvalósulása kell, hogy legyen. És ez azt s jelenti, hogy templom csak ott van, ahol van gyülekezet. Gyülekezet, közösség nélkül nincs templom. Van épület, emlékmű, de nincs templom. Ha egy dinamikus, nyitott, nem mereven tradicionális, de mégis hagyománytisztelő keresztyén közegben jól érzed magad, akkor közöttünk a helyed! Próbáld...

Tovább olvasom

Ifjúsági bibliaóra

2014. március 31. | Kategória: Gyülekezeti alkalmaink

Ifjúsági bibliaóra

A MAKIK (Magyarkéc Keresztyéni Ifjúsági Közösség) nem akármilyen társaság. Igazi, lendületes, lüktető közösség, van bennük minden: önfejűség, konokság, szétszórtság együtt a józansággal, lelkesedéssel, a Jézusért és egymásért égő szeretettel. Közöttük egészen biztos, hogy nem fogsz unatkozni! Csatlakozz!

Tovább olvasom

Gyülekezeti bibliaóra

2014. március 31. | Kategória: Gyülekezeti alkalmaink

Gyülekezeti bibliaóra

A keresztyén élet bibliatanulmányozó élet. Hisszük ugyanis, hogy „a teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre.“ (2Tim 3,16) Ennek az Írásnak az ismeretében mélyülhetünk el bibliaóráinkon. Általában bibliai könyvek elmélyítését végezzük, de vannak tematikus sorozataink is. Várunk!

Tovább olvasom

Gyülekezeti imaközösség

2014. március 31. | Kategória: Gyülekezeti alkalmaink

Gyülekezeti imaközösség

Kommunikáció nélkül nincs kapcsolat. Imádság nélkül nincs kapcsolatunk Istennel. Meggyőződésünk, hogy nagy ereje van az igaz ember buzgó könyörgésének. Kitárulkozó életünk könnyebben megtelik Isten jelenlétével, az imában megtanuljuk megfogalmazni érzéseinket, küzdelmeinket, valódi állapotunkat, s ha ezt közösségben tesszük, akkor így megtanulunk egymásra is odafigyelni, együtt érezni és küzdeni társainkkal. Ebben a bensőséges környezetben különösen érezhetővé válik számunkra Isten jelenléte.

Tovább olvasom
WordPress PopUp Plugin
Menü