Dinnyés József koncertje

Hittel és dallal

Dinnyés József önálló előadása

Hosszú évtizedek óta igyekszem olyan dalok előadására, írására, történelmi távolságból megidézett énekek felébresztésére, ami hitvallásom és bizonyságtételem. Előadásom dalaival a gyülekezetnek szeretném a hitvalló dalokat bemutatni. Ne csak az áldott vasárnapi napokon, hanem hétköznapi estéken is érdemes Istent dicsérő énekek hallgatásával együtt tölteni az időt. A műsorban dicséretek hangzanak el, amelyek XVI-XVIII. századi dalok, zsoltárok a Genfi zsoltárok közül. A hitvalló költők életéről, műveikről is szólok az előadásban. Az együttlét egy órás. Pengetős (koboz, citera, gitár) hangszerekkel kísérem dalaimat.

 

A régi magyar nyelv és a zene egysége, irodalmi igényessége korabeli hangszerrel kísérve nem csak kuriózum, hanem a hazában, Istenben és testvériségben is bemutatja az embert. Az évszázadokkal ezelőtt megismert változatos nyugat-európai zenei ritmusok miként váltak a magyar nyelvű társas együttlét során magyarrá. Ezt mutatja be a Szenci Molnár Albert írta szöveg ihletettsége, el nem évülő lírai gazdagsága. Az irodalomkedvelő hallgatóság együtt énekelve ismerhette meg időszerűségét a szellemi és a fizikai önvédelem ószövetségi tanításait, azok újszövetségi értelmezését. Az idők üzeneteit hitvalló kortárs költők alkotásai pecsételik le az egy órás együttlétben.

 

A tervezett előadás dalai. Ezekkel a dalokkal készültem, majd ezek közül választok előadás előtt.

 

Mindenkoron áldom az én Uramat Dallam:
Kolozsvár, 1574 Szöveg: Sztárai Mihály, 1575
Kérjetek és megadatik tinéktek
Tinódi Sebestyén (1546)
Ím, nagy Isten most előtted
Kálmán Farkas
Eltévedtem, mint juh
Régi magyar dallam, Petrőczi Kata Szidónia (1658-1708)

Mindenható Úristen
Szegedi Gergely (1569)

Ím bejöttünk nagy örömben
Szegedi G. énekeskönyve (1590)

A Krisztus feltámada
Szegedi Gergely énekeskönyve (1569)

Krisztus feltámada Sz. G.
Szegedi Gergely énekeskönyve (1596)

Örök, nagy hatalmú mennyei szent Isten
Tinódi Sebestyén (1505-1556)

Csalárd színnel fénylő világ
Debrecen (1698)

Búcsút vennem el kell mennem
Debrecen (1791)
XXV. SOLTAR. Dávidnak külömbkülömb könyörgése.

XII. SOLTAR. Dávidnak Saul ellen való panaßolkodása.

XLII. SOLTAR. Külömb-külömb panaßi Dávidnak.

VIII. SOLTAR. Tsudálkozván ditséri Dávid a’ Teremtönek a’ teremtett emberhez való jó kedvét.

III. SOLTAR. Könyörgése Dávidnak Absolon ellen.

XV. SOLTAR. Isteni félelemröl és jó életröl való tanúság.

CIX. SOLTAR. Könyörgési Dávidnak Dóeg ellen

CI. ZSOLTÁR Fogadása Dávidnak az ő országlásáról.

 

Dinnyés József: Töretlen hittel

Dinnyés József: Lélek és igazság

Dinnyés József: Test és lélek

Dinnyés József: Hittem és szóltam

Dinnyés József: Békém

Dinnyés József: Föld gyermekei

Dinnyés József: Nem számít, ha egyedül vagy

Dinnyés József: Egy régi könyvből

Dinnyés József: Töretlen hittel
Babits Mihály: Mint forró csontok a máglyán

Szép Ernő: Imádság

Somlyó Zoltán: Hajnali imádság

Bondy Alex: Minden újra sarjad

Kacsó Sándor: Imádság

Kulcsár Ferenc: Ének sírás után

Szabó Lőrinc: Hazám, keresztény Európa

Kalász László: Mintha rögtön…

Kiss Jenő: A világ, ma

Török Elemér Dúdolni szép éneket

Vári Fábián László: Ady alkonya

Áprily Lajos: Imádkozom: Legyek vidám

Kannás Alajos: Apám megint szánt