Vasárnapi istentisztelet

Időpont: Vasárnap 11.00
Helyszín: Templom
Vezető: Mike Pál lelkész

Templomba azért járunk, hogy az a hely, ahova járunk, templom legyen. A klasszikus egyházmodell az, amit a Bibliában találunk, s amiről többek között ezt is olvassuk: „..Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak.“ ApCsel 2,44a Ilyenképp a templomba járás az együtt-lét megvalósulása kell, hogy legyen. És ez azt s jelenti, hogy templom csak ott van, ahol van gyülekezet. Gyülekezet, közösség nélkül nincs templom. Van épület, emlékmű, de nincs templom.

Ha egy dinamikus, nyitott, nem mereven tradicionális, de mégis hagyománytisztelő keresztyén közegben jól érzed magad, akkor közöttünk a helyed! Próbáld ki!