COMMUNITY

 

 

 

Comunități unite în Bihor

 

Noi, Asociația Kécenlét, în parteneriat cu Municipiul Marghita – în calitate de promotor de proiect -, Asociația Caritas Eparhial Oradea și Skyhøyt Live Scene din Norvegia am inițiat un proiect integrat cu titlul Dezvoltare locală pentru comunități dezavantajate din Județul Bihor – Comunități unite în Bihor. Ne dorim ca, prin acest proiect, să ajutăm comunitățile noastre să fie mai unite, mai dezvoltate, mai fericite.

Proiectul beneficiază de un grant în valoare de € 816918 oferit de Norvegia prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare locală. Obiectivul proiectului este de a crește gradul de utilizare a serviciilor sociale de către grupuri vulnerabile din 2 comunități dezavantajate socio-economic din Județul Bihor, și creșterea nivelului de satisfacție al acestora cu privire la calitatea serviciilor, pentru creșterea calității vieții acestora pe termen lung.

Unde?

Acest parteneriat public-privat reprezintă o abordare fără precedent în zona-țintă și este adaptată nevoilor și în beneficiul populației locale a satului Cheț, parte a unității administrative-teritoriale Marghita, și a Comunei Finiș.

Cum și pentru cine?

Acordăm:

  • servicii de afterschool unui număr de 150 copii, cu implicarea familiilor lor (115 părinți/bunici)
  • servicii de ocupare pentru 140 tineri cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani, inclusiv tineri care nu urmează nici un program educațional sau de formare profesională și șomeri, respectiv persoane inactive
  • servicii sociale pentru 80 de vârstnici din Cheț
  • servicii socio-medicale pentru toți participanții la proiect.

Și nu facem asta oricum, ci formându-ne echipele în lucrul cu comunitățile utilizând modelul practicilor restaurative.

Durată de implementare

Ne-am început împreună călătoria la 1 septembrie 2021 și va dura 30 de luni.

Anunțuri

Conferința de lansare a proiectului a avut loc în data de 13/10/2021 la Marghita cu participarea tuturor celor 4 parteneri de proiect. Detalii

 

Detalii

Pentru informaţii oficiale despre Granturile SEE sau Norvegiene, accesaţi www.eeagrants.ro.

 

Contact

0752034424
proiect4042@gmail.com
Comunități unite în Bihor

 

Material realizat cu sprijinul financiar al Granturilor Norvegiene 2014 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.

 

 

 

Local Development for disadvantaged communities from Bihor County

 

We, Kécenlét Association, in partnership with the Municipality of Marghita – as Project Promoter -, Caritas Eparhial Oradea Association , Skyhøyt Live Scene have jointly initiated the integrated project entitled Local Development for disadvantaged communities from Bihor County. Through this project we aim at helping communities be more united, more developed and happier.

The project was offered a grant of € 816918 provided by Norway through Norwegian Grants under the Local Development Program. The objective of the project is increasing the use of social services for disadvantaged groups from 2 socio-economically impaired communities in Bihor county (RO), while increasing the level of satisfaction of these groups regarding the services’ quality, in order to improve their quality of life on the long-term.

Where?

This public-private partnership represents an unprecedented approach in the designated area and is adapted to the needs and benefit of the local population of Cheț village and Finiș Commune from the North-Western part of Romania.

How and for whom?

The project relies on providing integrated services based on the restorative practices model, as follows:

  • afterschool services for 150 children, with the involvement of their families (115 parents / grandparents)
  • employment services for 140 young people aged between 15 and 24, including NEETs, unemployed and inactive people
  • social services for 80 elderly people from Cheț
  • socio-medical services for all project participants.

And we’ll do this by training our teams to work with communities using the restorative practices model.

Implementation period

30 months, starting with September the 1st, 2021.

News

The project launching conference took place on 13/10/2021 in Marghita, with the participation of all 4 project partners. Details

Details

For official information on EEA or Norwegian Grants, visit www.eeagrants.ro.

Contact

0752034424
proiect4042@gmail.com
Comunități unite în Bihor
This material was made with the financial support of the Norwegian Grants 2014 – 2021. Its content (text, photos, video) does not reflect the official opinion of the Program Operator, the National Contact Point or the Office of the Financial Mechanism. The information and opinions expressed are the sole responsibility of the author (s).
Menü