Progres / Progress

Progres

Următoarele activități au fost derulate până acum în cadrul proiectului:

 • derularea majorității achizițiilor de către parteneri
 • contactarea beneficiarilor și înscrierea lor în grupul țintă format din copii, tineri, părinți, vârstnici:
  • derularea activității afterschool la Cheț (76 copii, 52 părinți/bunici) și Ioaniș (71 copii, 43 părinți/ bunici)
  • derularea acordării de servicii socio-medicale grupului țintă (200 copii și adulți din Cheț, 207 copii și adulți din Finiș)
  • derularea serviciilor de: îngrijire la domiciliu, masă caldă și activități necesare persoanelor vârstnice – pentru 47 vârstnici din Cheț
  • derularea activităților cu beneficiarii pentru accesarea pieței muncii (25 tineri din Cheț, 93 tineri din Finiș)
 • derularea studiului sociologic de evaluare a satisfacției beneficiarilor de servicii sociale în ambele localități
 • derularea cursului de practici restaurative pentru echipele de proiect. Acest nou model de intervenție a fost învățat și e aplicat cu succes în lucrul cu grupurile vulnerabile din Cheț / Marghita și Finiș
 • au fost derulate activitățile de comunicare: conferința de lansare a proiectului, publicare comunicat de presă, pregătire materiale promoționale, lansarea paginii de facebook a proiectului, website-ul proiectului
 • organizarea conferinței științifice cu participare internațională intitulată „Aplicarea practicilor restaurative în comunități. Experiențe în sistemul de educație formală și non-formală”, 12-13 mai 2023, Oradea – detalii 

 

 

Progress

By now, the following project activities took place:

 • most procurement were carried out by partners
 • beneficiaries (children, young people, parents, the elderly) were contacted and enrolled in the project target group:
  • afterschool services have been provided in Cheț (76 children, 10 parents/grandparents) and Ioaniș (71 children, 43 parents/grandparents)
  • socio-medical services have been provided to the target group (200 children and adults from Cheț, 207 children and adults from Finiș)
  • home care, hot meals and activities necessary for the elderly have been provided in Cheţ for 47 old people
  • activities with beneficiaries for accessing the labor market have taken place (25 young people from Cheț, and 93 from Finiș)
 • the sociological study for the evaluation of beneficiary satisfaction regarding social services carries on in both localities
 • project teams have been taking part in the restorative practice training. This new intervention model was learned and successfully applied in working with vulnerable groups in Cheț / Marghita and Finiș.
 • communication activities have been carried out: project launching conference, press release, preparation of promotional materials, launching of the project facebook page, project website
 • the scientific conference entitled ”Application of restorative practices in communities – Experiences in the formal and non-formal education system” with international participation, the 12-13th of May 2023, Oradea, – details

Facebook: Comunități unite în Bihor

Some images from our activities: https://www.youtube.com/shorts/2iqzVLhNebk

 

 

 

WordPress PopUp Plugin
Menü