Magyarkéc: Számvetés a nagy csodáról

2015. augusztus 3. | Kategória: hírek, média | Nincs hozzászólás

Magyarkéc: Számvetés a nagy csodáról

 

Vasárnap hálaadó istentiszteletet tartottak Magyarkécen abból az alkalomból, hogy újjáépült a februári tűzben megrongálódott parókia. Ám a történet sokkal többről szól, mint egy ingatlanról…

 
 

“Pillanatnyilag lehet úgy érezzük, hogy egy nagy ködben botorkálunk, az is meglehet, hogy a terv nem is földi életünkben teljesedik ki, de ki fog, abban biztosak lehetünk.” Az idézett mondatot még február elején mondta nekem Mike Pál magyarkéci tiszteletes, amikor tűz martalékává lett a parókia tetőzete, s a történtekről érdeklődtem, beszámolva olvasóinknak az esetről. A lelkész nem hagyott kétséget afelől, hogy “a terv” beteljesedik, és az elmúlt vasárnap mintegy 500-an a helyszínen tapasztalhattuk meg: az említett köd felszállt – már ha volt egyáltalán… A kéci református templom környékén nem volt egyszerű leparkolni augusztus 2-én délután, hiszen a mintegy 300 lelkes gyülekezet szinte ugyanennyi vendéget fogadott az ünnepi alkalomra, a hálaadásra, amiért (az esemény meghívóját idézve) “Isten fölénk hajolt és átölelt. Ebben az ölelésben felhasználta a ti karotokat, szíveteket is. Hálásak vagyunk ezért.”

Egy fél év csodája

A viszonylag kicsi templomba sokan nem fértek be, ők sátrak alatt vagy a filagóriában ülve hallhatták, hogy az ünnepi istentisztelet igehirdetőjeként Csűry István királyhágómelléki püspök egyebek mellett kifejtette: az életnek vannak gyönyörűséges, ám kegyetlen pillanatai is, amikor azt kérdezzük, hogy ilyenkor hol az Isten? Ilyenkor attól a Krisztustól kell várni a bátorítást, aki szembenézett a kísértéssel. A püspök szerint reformátusként is ki szabad mondani: vannak nekünk szolgáló angyalok, ők a körülöttünk élők, akik eljönnek a szükségben, segítő kezet nyújtva. “Jobban izgulok, mint beiktatásomkor, nagy megtiszteltetés, hogy ennyien eljöttetek”, köszöntötte a megjelenteket Mike Pál, majd beszámolt az elmúlt fél év “nagy csodájáról”. Kezdte a tűz február eleji fellobbanásával, felidézte az első kétségbeesés érzését, majd azt, hogy órákon belül megkezdődött a korábbi 16 év munkáját részben felemésztő csapás nyomainak elhárítása. “Padlót fogtunk, de puhára estünk”, utalt a tiszteletes arra, hogy a szó szoros értelmében azonnal összefogás körvonalazódott (annak ellenére, hogy ő nem kezdeményezett például gyűjtést). Olyan magánszemélyek és gyülekezetek is adakoztak, kiknek létéről addig nem is tudtak, mondta Mike Pál, néhol már szinte jókedvű anekdotázásba hajló számvetésében.

Harmincnégy nap

A becsült 100 ezer lejes kár ellenében annak mintegy duplája gyűlt össze támogatásokból, nem is beszélve a kétkezi munka és az együttérzés ajándékairól, melyek nemzetiségtől és vallási felekezetektől függetlenül érkeztek . A tél hidege ellenére 34 nap után újra tető volt a parókián, sőt, a tetőteret is beépítették. “Az élet nehéz, de Isten jó. A történtek nevelésünket szolgálták”, szólt az anyagin túli lelki tanulságok summázása. Kivetítőn megmutatott képekben is összefoglalták a történteket, majd Borsi Attila főgondnok is köszönetet mondott a segítőknek, a gyülekezet kórusának énekei közben pedig Csomay Árpád biharszentjánosi lelkész szólt, aki talán legelsőként kezdett szervezésbe a kéciek javára: “Amikor mélységben vagyunk, ne essünk kétségbe, tekintsünk az Úrra!” Az istentiszteleten “az énekek dinamikus előadásában” közreműködött az Élő Kövek zenekar.

Újjáépült szeretetből

Az ünnepség a parókia előtti udvaron folytatódott, ahol “emléket állítottak a csodának”: emléktáblát lepleztek le az újjáépítés befejezése alkalmából. “Nem irigykedők állnak most itt, hanem a munkát elismerők, ennek bizonyítéka a sok szív, mely együtt mozdult”, mondta beszédében Rákosi Jenő érmelléki esperes, aki Csűry Istvánnal leleplezte az emléktáblát, melyen ez áll a parókia jókedvet sugárzó stilizált képe alatt: – 2015 Újjáépült szeretetből “Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre” Zsolt.90.1- A tábla leleplezése egyszersmind azt is jelenti, hogy a megújult parókiát visszaadjuk az egyházmegyének és egyházkerületnek, mondta Mike Pál, miközben a fehér lepel lehullt, majd emléklapok átadása következett… volna, ha nem lett volna szó több kilónyiról (több mint 350 db.), időtakarékosság miatt a segítők nevei hangzottak el.

Szeretetvendégség

A vendégeket ezt követően a 2010-ben avatott Visky Ferenc gyülekezeti ház udvarán felállított sátrak alá várták szeretetvendégségre, melynek több száz személyre történt előállítása és lebonyolítása ugyancsak arról árulkodott, hogy sokak karja és szíve kulcsolódott egybe.

Rencz Csaba

Hozzászólás írása

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Írd be a kódot, hogy megtudjuk, hogy nem vagy-e robot *